Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba společnosti Alexey Baklakov, se sídlem Dolní 608,       373 82 Včelná, IČ: 02936828  (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

  • jméno a příjmení

  • adresa

  • e-mail

  • telefonní číslo

Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem kontaktování a odeslání marketingových materiálu. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 10 let.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to  zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje správcovské společnosti     Dolní 608, 373 82, Včelná.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,

  • vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

  • vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

  • vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

  • požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

01.01.2022